index.asp

 

  index.asp 
 
 
 
Пријави се   |  Дома  | +389(02)2461889  |  Јавете се, ве очекуваме.  |  За нас

Цени и услови

      УСЛОВИ И ПРАВИЛА НА ПРОДАЖБА

 
=
  • Цените на сите производи наведени на web cтраната се во денари со вклучен ДДВ.
  • За да може да биде остварена нарачката секој купувач треба претходно да се регистрира. По добивањето на нарачката од наша страна ќе добиете известување на вашата e-mail адреса за потврдата на нарачката.
  • Купувањето може да се изврши со платежна картичка: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron... преку нашата Деловна Банка НЛБ Тутунска Банка. Податоците од кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат користени и чувани исклучиво од страна на банката.
  • Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката.
  • Малолетните деца не смеат да даваат лични податоци без одобрение на нивните родители или старатели.
  • Податоците кои ќе бидат побарани од купувачот, ќе служат исклучиво за наведените потреби, ќе се чуваат во тајност и ќе бидат заштитени соглано одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Секој купувач кој ќе изврши плаќање со злоупотреба на картичка ќе се соочи со кривична одговорност.